Thaigraph

 

   

ค้นหา

ฮอนด้ารับ “ฉลากเขียว” สำหรับ รถยนต์ ทุกรุ่นที่ผลิตในไทย

เข้าชม/อ่าน 355 ครั้ง 22-6-2015 19:43

2010


ฮอนด้า ออโตโมบิล รับเครื่องหมาย “ฉลากเขียว” สำหรับ รถยนต์ ทุกรุ่นที่ผลิตในประเทศไทย จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมเปิดโรงงานสีเขียวเผยกระบวนการผลิต รถยนต์ และการจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอกย้ำพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม “Blue Skies for Our Children”

ยนตรกรรมฮอนด้าที่ผลิตในประเทศทุกรุ่น ได้รับเครื่องหมาย “ฉลากเขียว” ทั้ง 12 รุ่น ได้แก่ บริโอ้, บริโอ้ อเมซ, แจ๊ซ, ซิตี้, ซิตี้ ซีเอ็นจี, ซีวิค, ซีวิค ไฮบริด, โมบิลิโอ, แอคคอร์ด, แอคคอร์ด ไฮบริด, เอชอาร์-วี และซีอาร์-วี เพื่อเป็นการรับรองว่าได้ผ่านข้อกำหนด เป็นยนตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การใช้ การทิ้งทำลาย ตลอดจนการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันฮอนด้าเป็นผู้ผลิต รถยนต์ เพียงรายเดียวที่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว อีกทั้ง รถยนต์ ฮอนด้าทุกรุ่น ยังได้รับการผลิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เฉพาะด้านความปลอดภัยจากโรงงานของฮอนด้า ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

 
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับฮอนด้า ในโอกาสที่ รถยนต์ ที่ผลิตในประเทศไทยทุกรุ่น ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว โดยฮอนด้าเป็นหนึ่งใน องค์กรจากภาคเอกชน ที่ให้ความสำคัญและตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ด้วยความทุ่มเทในการค้นหาแนวทาง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และครอบคลุมในทุกกระบวนการ ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน โรงงานผลิต รถยนต์ ฮอนด้าแห่งนี้ ถือเป็นโรงงานสีเขียวอย่างแท้จริง ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องขอขอบคุณและชื่นชมในความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงในการรักษาคุณภาพการผลิต ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากการประกาศวิสัยทัศน์ปี 2020 ของบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) เมื่อปี 2010 ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ในราคาที่ย่อมเยา และมี CO2 ต่ำ และการประกาศเจตนารมณ์ ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 30% จากทุกผลิตภัณฑ์ ทั้ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ ฮอนด้าจึงได้มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยียานยนต์ที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการค้นหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เสมอมา เพื่อส่งมอบสังคมที่ยั่งยืนให้กับลูกหลานในอนาคต ตอกย้ำถึงพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมของฮอนด้า “Blue Skies for Our Children” หรือ “ท้องฟ้าที่สดใสเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป”
 
ทั้งนี้ หนึ่งในเป้าหมายพื้นฐาน ที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิต คือ การนำหลักการ 3R มาใช้ ได้แก่ Reduce (ลดการใช้), Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) มาประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรม รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายโรงงานสีเขียว โดยเน้นการอนุรักษ์พลังงาน การลดปริมาณของเสีย และการอยู่ร่วมกับชุมชน ภายใต้การดำเนินงานใน 5 หลักการสำคัญ ได้แก่ 
   1) การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
   2) การลดปริมาณการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย จากกระบวนการพ่นสี 
   3) การลดการใช้ทรัพยากรน้ำ 
   4) การจัดการของเสียภายในโรงงาน 
   5) การขยายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
 
ปัจจุบันโรงงานสีเขียวของฮอนด้า มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 410 กิโลกรัมคาร์บอนต่อการผลิต รถยนต์ 1 คัน และภายในอีก 2 ปีข้างหน้า ในปี 2017 ฮอนด้าตั้งเป้าลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้อยู่ที่ 392 กิโลกรัมคาร์บอนต่อการผลิต รถยนต์ 1 คัน และภายในปี 2020 จะลดปริมาณให้อยู่ที่ 327 กิโลกรัมคาร์บอนต่อการผลิต รถยนต์ 1 คัน โดยในปี 2557 สามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงถึง 3,300 ตันคาร์บอนต่อปี หรือเทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ได้ถึง 6,679 ไร่
 
นอกจากโรงงานสีเขียวที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยาแล้ว โรงงานใหม่ซึ่งเป็นโรงงานแห่งที่สองของฮอนด้า ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี ยังได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด “ผลิตยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลก ในโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลก” (Producing the world’s cleanest products at the world’s cleanest plant) ด้วยเทคโนโลยีและระบบการผลิตอันทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมอันล้ำสมัยมาจากโรงงานโยริอิ ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบของฮอนด้าที่ประเทศญี่ปุ่น โรงงานใหม่แห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งโรงงานสีเขียว ที่เป็นมิตรต่อผู้คน และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดของฮอนด้า ปัจจุบัน การก่อสร้างโรงงานแห่งนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% ซึ่งจะเริ่มดำเนินการผลิตบางชิ้นส่วน และเครื่องยนต์ในเดือนตุลาคม 2558 และเปิดดำเนินการผลิตเต็มรูปแบบในช่วงเดือนมีนาคม 2559

เกร็ดความรู้ดีๆ จาก  ประกันภัยรถยนต์ โปรโมชั่น ประกันรถยนต์ ดีๆ ทีคิวเอ็ม
เบื่อซ่อม อยากขาย ไว้ใจ  รถยนต์มือสอง ตลาดรถ รับฝากขาย รถมือสอง เปรียบเทียบรถยนต์
 ฟรี!!

อืม..ดีๆ ใช้ได้

อะไรก็ไม่รู้

เห็นด้วยๆ

ซึ้งจังเลย

ขำฮาตรึม

ความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)

facelist

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Thaigraph

GMT+7, 9-7-2020 05:13 , Processed in 0.026204 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books