Thaigraph

 

   

ค้นหา
Thaigraph หน้าฟอรั่ม Webmaster Tip หลักการใช้โปรแกรมทำเวปและอ ...
Maple Avatar ห้องแต่งตัวใหม่วิธีการเขียน Blog ส่วนตัววิธีโพสคลิปจาก Youtubeตารางข้อมูล เครดิต + Moneyวิธีการโพสกระทู้แบบรวดเร็ว
ดู: 3993|ตอบ: 1
go

หลักการใช้โปรแกรมทำเวปและออกแบบเวปได้อย่างคล่องแคล่ว

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 6-8-2008 19:53 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หลักการใช้โปรแกรมทำเวปและออกแบบเวปได้อย่างคล่องแคล่ว(ตอนที่1. แนะนำคำสั่ง Menubar ที่สำคัญ ) สวัสดีครับ...สำหรับบทนี้เป็นการสาธิตและแนะนำในการใช้โปรแกรมการทำเวปอย่างคล่องแคล่ว เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและง่ายต่อการศึกษา จะมีหลักการในการโปรแกรม ซึ่งทำให้เรามองการทำเวปและออกแบบเวปได้ อย่างเข้าใจเป็นอย่างดี

ตอนที่1. รู้จักส่วนต่างๆที่จำเป็นในการใช้โปรแกรมในการทำเวป แนะนำการใช้โปรแกรม... ในที่นี้เราขอยกตัวอย่างโปรแกรมทำเวปคือ Dreamweaver3.0 โดยจะอธิบายหลัก การ โดยรวมของการใช้โปรแกรมที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกโปรแกรมในการทำเวป

ส่วนที่1.1 เริ่มจากการเปิดโปรแกรมขึ้นมาหน้าตาจะเห็นดังภาพ.

 

 

คราวนี้เราลองมาดูว่าส่วนไหนคืออะไรแล้วใช้ทำอะไร ให้รู้อย่างคราวๆ เพื่อเป็นแนวในการใช้โปรแกรมฯ

ส่วนที่1.1 พื้นที่ในการทำงานเราก็จะเห็นเป็นหน้าโล่งๆ สีขาวซึ่งเรายังไม่ได้ทำอะไรลงไปเลย เราสามารถจะ ทำอะไรกับพื้นที่นี้โดยการออกแบบโครงร่างเวปลงไปเช่น การใส่สีพื้น การใส่รูปภาพ การจัดสัดส่วนโดย การใช้ตาราง การลิงค์... ฯลฯ เหล่านี้จะทำได้ต้องอาศัยคำสั่งและอุปกรณ์ต่างๆ มาช่วย ซึ่งทุกโปรแกรม เราจะต้องหาคำสั่งหรืออุปกรณ์เหล่านี้ให้เจอ... เมื่อเจอและเข้าใจการทำเวปและการออกแบบเวปก็จะเริ่มต้นขึ้น

ส่วนที่1.2. คือส่วน menubar ต่างๆ โปรแกรมส่วนใหญ่จะมีคำสั่ง menubar คล้ายๆกัน ในที่นี้ เราจะยกคำสั่งที่ใช้บ่อยมากที่สุดและควรรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้โปรแกรมทำเวปต่างๆได้

 

คำสั่งส่วนที่1.2.1 File แน่นอนพอเห็นคำสั่งนี้เราจุดที่เราควรรู้เป็นอย่างยิ่งถ้าไม่รู้ก็คงจะเริ่มต้นทำเวปไม่ได้คือ New = คือการเริ่มเอกสาร HTML ใหม่

Open = ก็เป็นคำสั่งที่ทุกโปรแกรมต้องมีด้วยกัน เป็นการเรียกเปิดไฟล์เอกสารงานประเภทต่างๆ Save and Save as = เป็นการบันทึกเอกสาร HTML ของเรา

Save = คือการบันทึกเอกสาร HTML ที่เราสร้างขึ้นมา อย่างต่อเนื่อง...

Save as = คือ เป็นการเริ่มบันทึกเอกสาร HTML และกำหนดที่อยู่ของFolder จะเห็นได้จากดังภาพ...

 

 

สิ่งที่เราจะต้องทำในการ Save ก็คือ File name = ชื่อของเอกสารHTML ในที่นี้กำหนดเป็นชื่อไฟล์ index.html ซึ่งเป็นไฟล์หน้าบ้านของเวปนั้นเอง... Save as type คือประเภทของไฟล์เอกสาร จะเห็นว่ามีหลายประเภทด้วยกันแต่เรากำหนดประเภทลง ไปใน File name แล้วคือ html ถ้าเราไม่กำหนดประเภทของไฟล์เอกสาร โปรแกรมก็จะกำหนดให้โดย อัตโนมัติ... จากนั้นเมื่อทำการกำหนดชื่อและประเภทของไฟล์แล้วต่อไปต้องกำหนดที่อยู่ของไฟล์ว่าให้ อยู่ใน Folder ไหนจุดนี้เราต้องจำให้ได้ ทั้งชื่อไฟล์และตำแหน่ง Folder ถ้าเราตั้งชื่อไฟล์เอกสาร HTML และ Folderที่สื่อถึงเรื่องและหัวข้อที่จะทำนั้น ทำให้เราสามารถจำชื่อไฟล์และตำแหน่งที่อยู่ของ Folder ได้ที่สำคัญคนที่จะเป็นเวปมาสเตอร์จะต้องรู้และปฎิบัติเป็นอย่างยิ่งคือ ในการบันทึกไฟล์หรือข้อมูลต่างๆ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อเป็นภาษาไทยเช่น หน้าหลัก.html ควรจะเปลี่ยนเป็น index.html และการเคาะชื่อ เช่น link web1.html ควรเปลี่ยนเป็น link_web1.html โดยการใช้ _ ขั้นแทนการเคาะ เพราะอะไร นั้นหรือ บางโปรแกรมถ้าเราบันไฟล์โดยการเคาะชื่อ บางที่จะทำให้ไฟล์ต่างไม่สามารถแสดงผลได้ เช่นในจะเอาไฟล์ภาพใส่ในเวป ถ้าทำแบบ off line จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าทำ Online แล้วมีปัญหา คือภาพไม่แสดง ดังนั้นเราควรยึดเป็นมาตรฐานเอาใว้เพื่อกันใว้ดีกว่าแก้... ส่วนคำสั่งอื่นๆ ก็เช่นกัน

Import = การนำไฟล์เอกสารต่างๆ เข้ามาประกอบในงานของเรา

Export = การแปลงไฟล์เอกสาร HTML ให้เป็นรูปแบบเอกสารอื่น

Note....... เพื่อความรวดเร็วในการใช้คำสั่งเราควรจะ Keyword ใว้ให้ดี เช่น New = Ctrl + N

คำสั่งภายใน File นี้เป็นคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมทุกโปรแกรมด้วยกันที่เราควรรู้ซึ่งเป็นกระบวนการ แรกของการใช้โปรแกรมทำเวปทุกโปรแกรม...

คำส่งส่วนที่1.2.2 Edit หมายถึงคำสั่งในการแก้ไข ก็จะมีคำสั่งที่เราควรรู้ที่สำคัญๆ คือ...

Undo = คือคำสั่งย้อนกลับไปแก้ไขกระบวนการทำงานที่ผ่านมา เมื่อเราเกิดการผิดพลาดในการทำเวป เช่น อาจจะเผลอลบข้อความหรือส่วนต่างๆของเวปไปโดยไม่ตั้งใจ เราก็สามารถย้อนกลับไปแก้ไขใหม่ได้ โดยมาที่คำสั่ง Edit ---Undo หรือ keyword = Ctrl + Z ซึ่งหลายๆ โปรแกรมจะมีคำสั่งนี้

Redo = คำสั่งกลับมากระบวนการปัจจุบันอีกครั้งโดยมาที่ Edit --- Redo หรือ keyword = Ctrl + Y ซึ่งสัมพันธ์กลับ Undo ง่ายๆคือกลับไปแก้กระบวนการที่เราทำข้างหน้าและข้างหลังอีกครั้ง

Cut = คือคำสั่งตัดเอาส่วนต่างๆ ของเอกสารที่เราต้องการออกไปใว้ตามตำแหน่งต่างๆที่เราต้องการภายใน ไฟล์เอกสาร HTML โดยมาที่ Edit --- Cut หรือ keyword = Ctrl + X

Copy = คือคำสั่งคัดลอกหรือสำเนาเอาส่วนต่างๆ ของเอกสารซึ่งจะแตกต่างกับการ Cut คือส่วนที่คัดลอก ยังคงอยู่ โดยมาที่ Edit --- Copy หรือ keyword = Ctrl + C

Paste = คือคำสั่งจัดวางข้อความหรือรูปภาพหรือส่วนที่เราทำการ Copy มาวางในคำแหน่งที่เราต้องการภาย ในเอกสาร HTML โดยมาที่ Edit --- Paste หรือ keyword = Ctrl + V

Preferences = เป็นคำสั่งในการปรับเปลี่ยนแก้ไข Option และค่า ต่างๆขอรับโปรแกรม ดังนั้นเราต้องการ ปรับเปลี่ยน Option โปรแกรมต่างๆ เราควรจำคำสั่ง Preferences ให้ดี

คำสั่งส่วนที่1.2.3 Insert = คือคำสั่งเกี่ยวการใส่ รูปภาพ และตาราง หรือ รูปแบบคำสั่งต่างๆ ลงในตำแหน่งต่างๆ ของเอกสาร HTML จะมีสองส่วนพื้นฐานใหญ่ๆ ที่เราควรรู้คือ...

Image = คือคำสั่งใส่รูปภาพลงไปในไฟล์เอกสาร HTML ซึ่งแน่นอนไฟล์รูปภาพกราฟิคต่างช่วยเพิ่มสีสรรให้เวป ของเราดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

Table = คือคำสั่งในการใส่ตารางลงไฟล์เอกสาร HTML ซึ่งตารางทำให้เราสามารถจัดสัดส่วนของเวปได้ดั่งใจ เราจะพูดเกี่ยวกับตารางในบทต่อไป

คำสั่งส่วนที่1.2.4 Modify = คือคำสั่งจัดการเกี่ยวการตกแต่งรูปแบบเวปให้สวยงาม เช่น การเปลี่ยนสีพื้น และการ กำหนดสีลิ้งค์ต่างๆ ซึ่งจะอยู่หมวดคำสั่งสำคัญ ดังนี้...

Page Properties = คำสั่งเกี่ยวกับการจัดการตกแต่ง เช่น พื้นหลัง สีข้อความและสีลิ้งค์ ต่างส่วนที่สำคัญที่เราควรรู้ เพื่อไม่เกิดข้อผิดพาดในการทำเวปคือ Document Encoding ส่วนนี้ทำให้เวปเราสามารถใช้ภาษาต่างๆได้ตามที่เราต้อง การ เช่น ภาษาไทย ส่วนใหญ่จะเป็น Thai (windows-784) หรือเราให้สามารถรับได้ทุกภาษาก็ให้เลือก Other

 

Table = เป็นคำสั่งในการจัดการเกี่ยวกับตาราง เช่นการ แบ่งสัดส่วนตาราง การรวมตาราง การเพิ่มตารางในส่วน ที่ราต้องการ การลบตาราง เป็นต้น

คำสั่งส่วนที่1.2.5 Windows = คือคำสั่งส่วนที่เราสามารถเรียกใช้อุปกรณ์ต่างออกมาใช้ได้ ในที่นี้มีสองอุปกรณ์ที่สำคัญ ที่เราควรใช้คือ...

Objects =คือเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถใส่รูปภาพและคำสั่งต่างๆได้อย่างสะดวกโดยจะมีสัญลักษณ์ ให้เลือกใช้

Properties = เครื่องมือที่ใช้ในการปรับเปลี่ยน Option ต่างๆขอรับ Objects เช่น ขนาดตัวอักษร สีพื้นหลังตาราง ขนาดของ ตารางเป็นต้น

 

*** และทั้งหมดก็คือภาพรวมในการใช้ Menubar ที่เราจำเป็นต้องใช้และรู้จัก เพื่อนำมาประยุกต์ในในการทำเวปโดยใช้ โปรแกรมต่างๆได้... ในคราวหน้าเราจะพูดถึงการใช้ Objects ต่างๆ และการ ใช้ Properties ในการทำเวป... *** ธนา mastertana

คำเตือน...! บทความนี้ อนุญาติ ให้ใช้ในประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ให้ในในการค้า หากแม้ต้องการนำไปใช้ในการค้า กรุณาติดทาง Webmaster มิฉะนั้นจะดำเนินการทางกฏหมายอย่างสูงสุด

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

โพสต์เมื่อ 9-6-2014 15:33 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุุณครับ อาจารย์ ขอเริ่มเรียนเลยละกัน ( เตรียมผ้าคาดผม ) ลุยๆ

Thaigraph

GMT+7, 7-7-2022 11:34 , Processed in 0.087185 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books